Zelfstandig lerenHieronder is beschreven hoe je zelfstandig je leerweg naar Next Level Learning kunt vormgeven.


Zelfstandige leerweg naar Next Level Learning

Het meest wezenlijke en praktische element om metabewustzijn op te bouwen voor Next Level Learning is de oefening met de tool die op het eind ervan staat beschreven. Door deze eenvoudige oefening te herhalen zal het metabewustzijn toenemen en als het eenmaal boven een bepaald niveau is gekomen zal het uit zichzelf nog verder toenemen. Totdat dit niveau bereikt is kan het metabewustzijn dat opgebouwd is ook weer afnemen en daarmee kan het niet alleen weer helemaal verdwijnen, maar de psyche zal zich in deze fase zich tegen de opbouw van metabewustzijn gaan keren. Dit kan zich op allerlei manieren uiten zoals in gevoelens van weerstand, irritatie gericht op de tool en het proces en gedachten dat het geen zin heeft, er niet in geloven, cynische reacties, het idee dat je het al kent, etc etc.De oefeningen met de tool om metabewustzijn op te bouwen zijn vrij eenvoudig, maar werken alleen als je ze samen met een ander doet die de bewustzijn upgrade nog niet doorlopen heeft, zoals een partner, collega, vriend(in) etc. Wat verder nodig is als je de oefeningen zonder begeleiding doet, is een duidelijke keuze om door deze fase heen te komen waarin de psyche tegenwerkt.


Eerst een keuze maken

Als je de keuze hebt gemaakt om met zelfstandig leren tot Next Level Learning te komen dan heb je als eerste een andere persoon te vinden met wie je samen de oefeningen met de tool kunt doen. Of je kunt ook individueel de oefeningen doen door gebruik te maken van het boek ‘Bewustzijn upgrade’ zoals beschreven onderaan deze pagina. De basisoefening die je doet is dat je aan elkaar of aan jezelf uitlegt wat je in de tool ziet over de werking van de menselijke psyche in het algemeen. Je gaat dus niet met je eigen thema’s, gevoelens of andere zaken die je voor jezelf wil houden aan de slag en het is ook zeker niet nodig om de ander te vertellen waarom je tot Next Level Learning wil komen. Iedereen heeft zijn eigen reden zoals leren op het volgend niveau, interesse in de natuurkundige kijk op de menselijke psyche, geestelijk en lichamelijk welzijn, ervaren van een bewustzijn upgrade etc etc. Het enige wat nodig is, is de bereidheid om de oefeningen zoals hieronder praktisch beschreven te doen omdat je dit zelf wil.


Praktisch

Om redelijk zeker te zijn dat je tot het cruciale bewustzijn komt is het belangrijk om een aantal richtlijnen te volgen. Op basis van de ervaringen opgedaan met de oefeningen in de workshop is mijn beste inschatting om het volgende te doen:

  • Doe de oefeningen minimaal vier keer, 2 uur lang samen met een ander, zie hiervoor de beschrijving op het eind van de tool (pagina's 51-54)
  • Laat tussen de dagen dat je met elkaar oefent maximaal twee dagen ruimte (in het totaal duurt het hele traject dus maximaal 10 dagen)
  • Doe de variaties op de basisoefening die beschreven zijn op de pagina's 51-54 van de tool in iedere sessie in de volgorde waarin ze beschreven zijn. Als een oefening goed lukt ga dan door naar de volgende. Lukt het niet ga dan weer terug naar de basisoefening op pagina 51.


Na de bewustzijn upgrade

Na de bewustzijn upgrade zal je metabewustzijn automatisch blijven toenemen. Dit is een proces dat niet direct te zien is, maar het transformatieve effect ervan gaat iedereen na verloop van tijd ervaren op veel verschillende manieren. Voor de meeste mensen zal dit optreden tussen een paar maanden tot een jaar na de bewustzijn upgrade. Zo heb ik bijvoorbeeld iemand na een aantal maanden horen zeggen dat het drama in hem niet meer kan bestaan, een ander vertelde dat ze zich veel losser in haar lichaam ervaart.

In het boek ‘Bewustzijn upgrade’ vind je duiding, richtlijnen en oefeningen om het maximale te bereiken met Next Level Learning, je transformatie te bespoedigen en de bijwerkingen zoals beschreven op de pagina ‘Resultaten en (bij)werkingen’ te minimaliseren. Zie voor informatie hierover ook pagina 56 van de tool.
Specifiek voor het bespoedigen van je transformatie en het vinden van je eigen beweging en het vergroten van lichamelijk welzijn (zie pagina over toepassingen) kun je het hoofdstuk ‘Ondernemen’ lezen. Check daarbij of je alles wat er staat direct goed begrijpt zonder dat je er over na hoeft te denken. Als dat niet zo is, ga dan terug naar een eerder hoofdstuk in het boek dat de passage die je nog niet direct begrijpt uitgebreid bespreekt. Als je het volledig denkt te begrijpen ga je weer opnieuw vanaf het begin dit hoofdstuk over ondernemen lezen. Dit herhaal je totdat het hele hoofdstuk direct helemaal duidelijk is. Als deze oefening je nog moeilijk afgaat wacht er dan nog een paar maanden mee want je zult zien dat het daarna makkelijker gaat.

Om zicht te krijgen op het transformatieve effect dat zich voordoet na de bewustzijn upgrade kun je een korte video van jezelf opnemen voordat je aan de bovenstaande sessies begint en die kun je vervolgens waarnemen in de dagen tussen en na de sessies. Op de volgende manier:

- Je neemt jezelf op met je smartphone terwijl je vertelt over een recente casus van jezelf waarin je spanning had. Maak het filmpje niet langer dan 3 a 4 minuten en zorg dat je hoofd-schouders maximaal groot op het scherm te zien zijn.

- Om de video weer terug te kijken en waar te nemen als buitenstaander doe je eerst de oefeningen zoals beschreven op pagina’s 69 en 103 van het boek ‘Bewustzijn upgrade’. En vervolgens bekijk je je eigen filmpje een aantal keer om waar te nemen.

Het is zinvol deze video minstens een jaar te bewaren en zo nu en dan terug te kijken.


Check voordat je begint:

Check of je aan onderstaande voorwaarden voldoet om met zelfstandig leren te beginnen:

  • Je bent tussen de 20 en 63 jaar en je hebt de tekst gelezen op het eind van de tool over de invloed van leeftijd.
  • Je gebruikt geen medicijnen of verdovende middelen die het functioneren van de psyche beïnvloeden.
  • Je bent niet depressief, extreem vermoeid, burn-out, extreem gespannen en je hebt geen ziekte of aandoening die gepaard gaat met spanning. Lees eventueel meer hierover op de pagina’s 'Transformatief traject' en ‘Toepassingen’.
  • Je hebt de pagina ‘Resultaten en (bij)werkingen’ gelezen.
  • Je bent in het bezit van het boek ‘Bewustzijn upgrade’.

Als je zelfstandig wil gaan leren maar niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, omdat je bijvoorbeeld ouder bent dan 63 of zeer kleine hoeveelheden antidepressiva gebruikt, dan kun je een intakegesprek aanvragen om te laten beoordelen of dit mogelijk is.

Het kosteloos gebruik van de tool voor zelfstandig leren valt onder de algemene voorwaarden van CVOP zoals je helemaal onderaan deze pagina kunt vinden.

Bij twijfel of zelfstandig leren voor jou geschikt is, vragen over het bovenstaande of mogelijkheden voor persoonlijke begeleiding zie de pagina over support.


Individueel leren

De bovenstaande oefeningen met de tool kunnen ook individueel gedaan worden door gebruik te maken van delen van het boek ‘Bewustzijn upgrade’ die hier speciaal voor bedoeld zijn. Individueel leren is nog in een pilotstadium. De oefeningen zijn te vinden op de subpagina ‘Individueel leren’.


Een volgende stap

Nadat je de oefeningen gedaan hebt die op deze pagina staan beschreven kun je met anderen die je al kent in je omgeving die dit ook hebben doorlopen, zoals degene met wie je de oefeningen hebt gedaan, een community vormen om samen tot next level living & working te komen en bij te dragen in een transitie naar een betere wereld.