Toepassingen ‘Een ontdekkingsreis’Laatste update: 21 juli 2019

Om Next Level Learning praktisch bruikbaar te maken in allerlei toepassingen ben ik een ontdekkingsreis aangegaan waaraan iedereen mee kan doen en waarvan ik op deze pagina verslag doe.


3 Toepassingsgebieden

Naast dat we met Next Level Learning wezenlijk vat krijgen op ons leerproces en daarmee op het volgende niveau gaan leren en ontdekken zoals beschreven op de homepagina zijn er drie toepassingsgebieden te onderscheiden met betrekking tot leerprocessen die onszelf aangaan: psychische vrijheid, eigen beweging en lichamelijk welzijn. Hieronder vind je een korte beschrijving en een aantal voorbeelden.

  • Psychische vrijheid: Dit is wezenlijk de basis van Next Level Learning met betrekking tot onszelf en toepassingsvoorbeelden waarin dit van belang is zijn onder andere leiderschap, ondernemen, coaching, therapie, relatie, mediation, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, career services, welzijn, voorkomen burn-out, etc etc.

  • Eigen beweging: Een thema dat bij veel mensen op een zeker moment actueel wordt in het leven is het vinden van een eigen beweging, wat we willen in het leven, de energie vinden in wat we doen, expressie geven aan onszelf, creatief zijn, betekenis ervaren, zinvolheid, leven vanuit bezieling, intuïtie, passie en zo zijn er waarschijnlijk nog vele andere woorden voor te vinden die ikzelf allemaal samenvat onder de noemer ‘eigen beweging’. De eigen beweging kan zelfs helemaal verdwijnen of negatief worden zoals in depressiviteit, burn-out, extreme vermoeidheid etc. etc.

  • Lichamelijk welzijn: Met Next Level Learning kunnen we actuele en chronische spanning laten oplossen en daarmee krijgen we niet alleen invloed op spanning in het lichaam maar indirect ook op bijvoorbeeld het immuunsysteem want zoals de wetenschap inmiddels heeft aangetoond heeft spanning daar een grote invloed op. Op deze manier hebben we met Next Level Learning potentieel invloed op een hele range van lichamelijke klachten, ziekten, aandoeningen die gerelateerd zijn aan spanning.


Leertrajecten Next Level Learning

Voor wie zelf de transformatieve effecten van Next Level Learning wil ervaren, nieuwe toepassingen wil ontdekken, de ondenkbare mogelijkheden ervan wil exploreren of anders gezegd voor wie met Next Level Learning wil beginnen kan dat eenvoudig met de 2-daagse workshop zoals beschreven op deze website. Daarna kun jezelf doorgaan met behulp van de Community voor Next Level Learning omdat vrijwel iedereen anderen nodig heeft om zo nu en dan oefeningen te herhalen om weer terug te komen op het volgende niveau of er makkelijker te blijven. Het basisleertraject bestaat dus uit de workshop en community-leren.

Er is ook een intensiever leertraject ontwikkeld voor wie veel spanning heeft en in een relatief korte periode transformatieve resultaten wil bereiken. Het bestaat uit een leertraject van 7 dagen verspreid over ongeveer 2 maanden en vervolgens is er het community-leren op dezelfde manier als hierboven beschreven. Dit traject is zeker nodig indien binnen korte tijd het transformatieve resultaat gewenst is in bijvoorbeeld de toepassingsgebieden ‘eigen beweging’ en ‘lichamelijk welzijn’ zoals hierboven beschreven of als je al lange tijd (heel) veel spanning hebt en dat substantieel wil verminderen. Alle info over dit 7-daagse traject vind je op de pagina 'Transformatief traject'.

En voor wie bijvoorbeeld zelf een leertraject Next Level Learning wil gaan aanbieden voor bepaalde toepassingen is er de opleiding ‘Transitie naar vrijheid’.


Naar een volgend niveau van leven en werken

Door met Next Level Learning te beginnen pak je in wezen alle bovengenoemde toepassingen tegelijkertijd en je kunt in feite ook niet meer spreken van toepassingen. Je gaat met Next Level Learning naar een volgend niveau van leven en werken. Dat is weliswaar niet voor te stellen maar in de Community for Next Level Learning is dit al werkelijkheid en van daaruit kun je samen bouwen aan een transitie naar een betere wereld. Het vraagt een ontdekkingsspirit van (een groep) mensen om deze transitie aan te willen gaan. In technische termen bereik je een onvoorstelbare effectiviteit en dat is het enige waar je je als organisatie op zou kunnen richten zoals hieronder beschreven.


Next Level Working

Hoe meer een Next Level Learning leertraject met jezelf te maken heeft in het toepassingsgebied van ‘psychische vrijheid’, hoe effectiever het traject zal verlopen en hoe verder het resultaat zal reiken zoals op de home pagina beschreven is. Het aantal benodigde bijeenkomsten voor trajecten zoals voor leiderschap, welzijn, therapie, mediation, ondernemen, career services etc zal hierdoor tot een fractie ervan afnemen in vergelijking met dezelfde toepassingstrajecten zonder gebruik van Next Level Learning. En daarmee worden ook coaches, docenten, trainers, therapeuten etc dus veel effectiever en kunnen ze veel meer cliënten cq deelnemers begeleiden.

Een deelnemer zal door te beginnen met Next Level Learning, of praktisch gezegd te beginnen met de workshop, als het ware in veel toepassingen tegelijkertijd gaan leren en ontwikkelen, zoals voor leiderschap, welzijn, ondernemen, voorkomen burn-out, career services etc. En ook zal de deelnemer de rest van zijn leven in al deze toepassingen blijven doorleren en tot de (transformatieve) resultaten van Next Level Learning blijven komen. En organisaties kunnen op hun beurt weer met één workshop vele toepassingen tegelijkertijd aanbieden, met één workshop als start van Next Level Learning. Bijvoorbeeld een deelnemer die deel neemt aan de workshop voor de toepassing leiderschap leert en ontwikkelt zich automatisch ook in de toepassingen ondernemen, loopbaanontwikkeling en verbetert daarnaast zijn welzijn en voorkomt burn-out. Dit blijft wezenlijk onvoorstelbaar totdat je Next Level Learning ervaart en daarom kunnen organisaties op minimale schaal en relatief lage kosten met Next Level Learning ervaring opdoen. Lees meer hierover op de pagina ‘Partner in toepassing en onderzoek’.


Onderzoek naar verdergaande potentiele toepassingen

Er zijn nog vele verdergaande toepassingen te ontdekken en met name op het gebied van eigen beweging en lichamelijk welzijn. Het gaat om mensen met bijvoorbeeld heel veel (lichamelijke) spanning, burn-out, depressiviteit, extreme vermoeidheid of lichamelijke klachten cq aandoeningen die gerelateerd zijn aan spanning zoals krampen, verminderde werking van het immuunsysteem, etc. Er is voor een tweetal zeer veel verdergaande toepassingen theoretisch onderzocht wat de effecten van Next Level Learning potentieel zouden kunnen zijn. Op basis van dit theoretisch onderzoek zou een transformatief traject nodig zijn en daarom ben ik als vooronderzoek begonnen met het aanbieden van een algemeen 7-daags transformatief traject. Voor wie partner wil worden in (nieuwe) toepassingen en onderzoek kan hier meer over lezen op de pagina ‘Partner in toepassing en onderzoek’.