Toepassingen ‘Een ontdekkingsreis’Laatste update: 13 oktober 2019

Om Next Level Learning praktisch bruikbaar te maken in allerlei toepassingen ben ik een ontdekkingsreis aangegaan waaraan iedereen mee kan doen en waarvan ik op deze pagina verslag doe.


3 Toepassingsgebieden

Naast dat we met Next Level Learning wezenlijk vat krijgen op ons leerproces en daarmee op het volgende niveau gaan leren en ontdekken zoals beschreven op de homepagina zijn er drie toepassingsgebieden te onderscheiden met betrekking tot leerprocessen die onszelf aangaan: psychische vrijheid, eigen beweging en lichamelijk welzijn. Hieronder vind je een korte beschrijving en een aantal voorbeelden.

  • Psychische vrijheid: Dit is wezenlijk de basis van Next Level Learning met betrekking tot onszelf en toepassingsvoorbeelden waarin dit van belang is zijn onder andere leiderschap, ondernemen, coaching, therapie, relatie, mediation, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, career services, welzijn, voorkomen burn-out, etc etc.

  • Eigen beweging: Een thema dat bij veel mensen op een zeker moment actueel wordt in het leven is het vinden van een eigen beweging, wat we willen in het leven, de energie vinden in wat we doen, expressie geven aan onszelf, creatief zijn, betekenis ervaren, zinvolheid, leven vanuit bezieling, intuïtie, passie en zo zijn er waarschijnlijk nog vele andere woorden voor te vinden die ikzelf allemaal samenvat onder de noemer ‘eigen beweging’. De eigen beweging kan zelfs helemaal verdwijnen of negatief worden zoals in depressiviteit, burn-out, extreme vermoeidheid etc. etc.

  • Lichamelijk welzijn: Met Next Level Learning kunnen we actuele en chronische spanning laten oplossen en daarmee krijgen we niet alleen invloed op spanning in het lichaam maar indirect ook op bijvoorbeeld het immuunsysteem want zoals de wetenschap inmiddels heeft aangetoond heeft spanning daar een grote invloed op. Op deze manier hebben we met Next Level Learning potentieel invloed op een hele range van lichamelijke klachten, ziekten, aandoeningen die gerelateerd zijn aan spanning.


Leertrajecten Next Level Learning

Voor wie zelf de transformatieve effecten van Next Level Learning wil ervaren, nieuwe toepassingen wil ontdekken, de ondenkbare mogelijkheden ervan wil exploreren of anders gezegd voor wie met Next Level Learning wil beginnen kan samen met een ander zoals partner, collega of vriend eenvoudig aan de slag met de tool. De oefeningen met de tool staan op het einde ervan duidelijk beschreven. Een praktisch handleiding hoe je dit binnen tien dagen kunt doen staat beschreven op de pagina ‘Zelfstandig leren’. Voor de meeste mensen is dit eenvoudig uit te voeren. Voor wie wel enige begeleiding wil kan deelnemen aan de 2-daagse workshop. Daarna is er de mogelijkheid om met een Community for Next Level Learning nog veel verder te komen zoals je hieronder kunt lezen. Ook kun daarvoor gebruik maken van de richtlijnen die beschreven staan in het boek ‘Bewustzijn upgrade’.

Er is ook een intensiever leertraject ontwikkeld voor wie veel spanning heeft en in een relatief korte periode transformatieve resultaten wil bereiken. Het bestaat uit een leertraject van 7 dagen verspreid over ongeveer 2 maanden en vervolgens is er het community-leren op dezelfde manier als hierboven beschreven. Dit traject is zeker nodig indien binnen korte tijd het transformatieve resultaat gewenst is in bijvoorbeeld de toepassingsgebieden ‘eigen beweging’ en ‘lichamelijk welzijn’ zoals hierboven beschreven of als je al lange tijd (heel) veel spanning hebt en dat substantieel wil verminderen. Alle info over dit 7-daagse traject vind je op de pagina 'Transformatief traject'.

En voor wie bijvoorbeeld zelf een leertraject Next Level Learning wil gaan aanbieden voor bepaalde toepassingen is er de opleiding ‘Transitie naar vrijheid’.


Next Level Living & Working

Door met Next Level Learning te beginnen pak je in wezen alle bovengenoemde toepassingen tegelijkertijd aan en je kunt eigenlijk ook niet meer spreken van toepassingen. Je gaat met Next Level Learning naar een volgend niveau van leven en werken. Dat is weliswaar niet voor te stellen maar in de Community for Next Level Learning is dit al werkelijkheid. En op de pagina erover kun je ook lezen dat iedereen samen met anderen die ook met Next Level Learning zijn begonnen een community kan vormen. Veelal zal dat starten vanuit een gemeenschappelijk vertrekpunt, zoals de organisatie waar je werkt, wat je wil bereiken in samenleving of werk, wat je studeert, wat je onderzoekt, wat je wil vormgeven, etc. etc.

Gedurende het eerste jaar na de workshop zal bij alle deelnemers een zekere mate van chronische spanning uit het lichaam weggaan. Daardoor treedt een gevoel van losheid op in het lichaam, energie, moeiteloosheid en nieuwe bewegingen gaan zich aandienen. Dit laatste wordt vaak als wonderlijk ervaren, want het is niet de beweging die ze hadden kunnen bedenken, het is als bewogen voelen. Deze eigen beweging komt er met horten en stoten. En uiteindelijk wordt het een continue stroom waarin we blijven bewegen en steeds meer van de werkelijkheid gaan zien. Dit is de wezenlijke motor van Next Level Learning waardoor we door blijven leren in alles wat er is en waardoor we automatisch met anderen tot Next Level Living & Working komen, of in termen van een organisatie tot Next Level Effectiviteit.


Next Level Effectiviteit voor organisaties

Het community model is een praktische manier voor een organisatie de overgang te maken naar Next Level Working. In technische termen bereik je hiermee als organisatie een onvoorstelbare effectiviteit en daar kun je praktisch komen zoals hieronder beschreven.

Wie Next Level Learning eigen heeft gemaakt zal geen bijeenkomsten meer nodig hebben voor ‘toepassingen’ die sterk met jezelf te maken hebben, zoals leiderschap, coaching, ondernemen, mediation, welzijn, voorkomen burn-out, career services etc. Een deelnemer zal dus door te beginnen met Next Level Learning, of praktisch gezegd te beginnen met de workshop, als het ware in alle toepassingen zoals hiervoor genoemd tegelijkertijd gaan leren en ontwikkelen. En ook zal de deelnemer de rest van zijn leven in al deze toepassingen automatisch door blijven leren en tot de (transformatieve) resultaten van Next Level Learning blijven komen. Daar hoeft geen coach, trainer of manager meer iets aan te doen.

Organisaties kunnen dus met het aanbieden van één workshop vele toepassingen tegelijkertijd aanbieden, met één workshop als start van Next Level Learning. Bijvoorbeeld een deelnemer die deelneemt aan de workshop voor de toepassing leiderschap leert en ontwikkelt zich automatisch ook in de toepassingen ondernemen, loopbaanontwikkeling en verbetert daarnaast zijn welzijn en voorkomt burn-out. Voor organisaties die de stap willen zetten naar Next Level Effectiviteit kunnen op minimale schaal en relatief lage kosten met Next Level Learning ervaring opdoen. Lees meer hierover op de pagina ‘Partner in toepassing en onderzoek’.


Werkelijke excellentie voor Universiteiten

Een bekende uitspraak luidt: “Onderwijs is het aanwakkeren van een vlam en niet het vullen van een vat”. Het zegt in essentie wat we willen van studenten en onderzoekers; dat ze ondernemend zijn, problemen van deze eeuw als uitdaging zien, geïnspireerd zijn om nieuwe wegen in te slaan, innovatief zijn in onderzoek, over grenzen heen kunnen kijken, maatschappelijk betrokken zijn, om kunnen gaan met veranderingen, open kunnen kijken etc etc. Next Level Learning begint bij de studenten en onderzoekers en niet bij de Universiteit, daarmee biedt het een transitie naar werkelijke excellentie van binnenuit zoals hieronder beschreven.

In universitair onderwijs en wetenschap valt er een dubbele winst te behalen met Next Level Learning. Ten eerste zijn er de persoonlijke resultaten op het gebied van psychische vrijheid en eigen beweging waardoor studenten en onderzoekers op het volgende niveau leren en ontdekken. En ten tweede kunnen, zoals beschreven op de pagina over community, studenten en onderzoekers met het community model samen tot Next Level Working komen. Dit betekent praktisch dat er samen nog meer ontdekt en waargenomen kan worden vanaf het volgende niveau alsof het effect van Next Level Learning vermenigvuldigd wordt. En omdat studenten automatisch op het volgende niveau de rest van hun leven door blijven leren zoals hierboven beschreven, is er gelijk een enorme basis gelegd voor career services. De workshops voor studenten om met Next Level Learning te beginnen kunnen bijvoorbeeld makkelijk opgenomen worden in het curriculum als een keuzevak. Dit kan heel eenvoudig in de vorm van een workshop of zelfstandig leren. Er hoeft dus niets veranderd te worden aan de manier van onderwijs of onderzoek, deze transitie naar excellentie gaat zijn eigen weg en begint bij de deelnemers, de studenten en onderzoekers die willen beginnen met Next Level Learning. Lees meer hierover op de pagina ‘Partner in toepassing en onderzoek’.


Next Level Effectiviteit voor coaches en therapeuten

Deelnemers die met Next Level Learning beginnen in een persoonlijk ontwikkel- of behandelingstraject gaan automatisch daardoor resultaten bereiken op de hierboven genoemde drie gebieden; psychische vrijheid, eigen beweging en lichamelijk welzijn. De coach, psychotherapeut, activeringsbegeleider, trainer of lichaamstherapeut kan zich daardoor volledig richten op hetgeen daarnaast nog nodig is voor de ontwikkeling of behandeling van de deelnemer. De begeleider zal daardoor in veel gevallen veel effectiever worden en daarmee veel meer cliënten cq deelnemers kunnen bedienen zoals voor burn-out, depressie en vele spanningsgerelateerde aandoeningen en klachten. Lees meer hierover op de pagina ‘Partner in toepassing en onderzoek’.


Onderzoek naar verdergaande potentiele toepassingen

Er zijn nog vele verdergaande toepassingen te ontdekken en met name op het gebied van eigen beweging en lichamelijk welzijn. Het gaat om mensen met bijvoorbeeld heel veel (lichamelijke) spanning, burn-out, depressiviteit, extreme vermoeidheid of lichamelijke klachten cq aandoeningen die gerelateerd zijn aan spanning zoals krampen, verminderde werking van het immuunsysteem, etc. Ik heb voor een tweetal zeer veel verdergaande toepassingen theoretisch bekeken wat de effecten van Next Level Learning potentieel zouden kunnen zijn. Daarom heb ik een algemeen 7-daags transformatief traject ontwikkeld om dit te kunnen gaan onderzoeken. Voor wie partner wil worden in (nieuwe) toepassingen en onderzoek kan hier meer over lezen op de pagina ‘Partner in toepassing en onderzoek’.