Toepassingen ‘Een ontdekkingsreis’Laatste update: 22 mei 2019

Om Next Level Learning praktisch bruikbaar te maken in allerlei toepassingen ben ik een ontdekkingsreis aangegaan waarvan ik op deze pagina verslag doe.


3 Toepassingsgebieden

Naast dat we met Next Level Learning wezenlijk vat krijgen op ons leerproces en daarmee op het volgende niveau gaan leren en ontdekken zoals beschreven op de homepagina zijn er drie toepassingsgebieden te onderscheiden met betrekking tot leerprocessen die onszelf aangaan: psychische vrijheid, eigen beweging en lichamelijk welzijn. Hieronder vind je een korte beschrijving en een aantal voorbeelden.

  • Psychische vrijheid: Dit is wezenlijk de basis van Next Level Learning met betrekking tot onszelf en toepassingsvoorbeelden waarin dit van belang is zijn onder andere leiderschap, coaching, welzijn, therapie, mediation, ondernemen, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, relatie, etc etc.

  • Eigen beweging: Een thema dat bij veel mensen op een zeker moment actueel wordt in het leven is het vinden van een eigen beweging, wat we willen in het leven, de energie vinden in wat we doen, expressie geven aan onszelf, creatief zijn, betekenis ervaren, zinvolheid, leven vanuit bezieling, intuïtie, passie en zo zijn er waarschijnlijk nog vele andere woorden voor te vinden die ikzelf allemaal samenvat onder de noemer ‘eigen beweging’. De eigen beweging kan zelfs helemaal verdwijnen of negatief worden zoals in depressiviteit, burn-out, extreme vermoeidheid etc. etc.

  • Lichamelijk welzijn: Met Next Level Learning kunnen we actuele en chronische spanning laten oplossen en daarmee krijgen we niet alleen invloed op spanning in het lichaam maar indirect ook op bijvoorbeeld het immuunsysteem want zoals de wetenschap inmiddels heeft aangetoond heeft spanning daar een grote invloed op. Op deze manier hebben we met Next Level Learning potentieel invloed op een hele range van lichamelijke klachten, ziekten, aandoeningen die gerelateerd zijn aan spanning.


Onderzoek naar potentiele toepassingen

Er zijn nog vele toepassingen te ontdekken en met name op het gebied van eigen beweging en lichamelijk welzijn. De potentiele toepassingen van Next Level Learning waarop ik me in 2019 richt om te onderzoeken zijn een potentiele aanpak van depressie en een potentiele aanpak van kanker. Beide onderzoeksgebieden hebben inmiddels een eigen projectpagina gekregen:


Leertraject naar Next Level Learning

De hoeveelheid spanning die er bij een deelnemer is, is bepalend hoe het leertraject om tot Next Level Learning te komen eruit ziet qua intensiteit van het begintraject.

Als je niet veel spanning hebt en met Next Level Learning wil beginnen dan kan dat eenvoudig met de 2-daagse workshop zoals beschreven op deze website. Daarna kun jezelf doorgaan met behulp van de Community voor Next Level Learning omdat vrijwel iedereen anderen nodig heeft om zo nu en dan oefeningen te herhalen om weer terug te komen op het volgende niveau of er makkelijker te blijven. Het basisleertraject voor mensen met weinig spanning bestaat dus uit de workshop en community-leren.


(Proef)leertraject om ‘mee te kijken’

Als je veel spanning hebt en wil beginnen met Next Level Learning is er een intensiever traject nodig dan het bovenstaande. Ik heb daarom een leertraject ontwikkeld voor deelnemers met een heel hoog spanningsniveau. Het bestaat uit een leertraject van 9 dagen verspreid over 7 weken en vervolgens is er het community leren op dezelfde manier als hierboven beschreven.

Om dit 9-daagse leertraject te optimaliseren en de effecten ervan te onderzoeken zoals bij de toepassingen beschreven als eigen beweging en lichamelijk welzijn ga ik een proefleertraject starten met deelnemers die veel spanning hebben. Dit leertraject wil ik ook gebruiken om anderen te laten ‘meekijken’ die er verslag van kunnen doen voor uiteindelijk een wetenschappelijke rapportage van het resultaat van het leertraject en het effect van Next Level Learning op de deelnemers. Anders gezegd zoek ik partners voor dit onderzoek.

Naar verwachting zal het eerste proefleertraject starten in september om te zien wat het effect is van het oplossen van actuele en chronische spanning bij de deelnemers op hun lichamelijke en psychische toestand en ook om te zien of dit traject inderdaad werkt voor deelnemers die heel veel spanning hebben. Iedereen die wil bijdragen aan mijn onderzoek en veel spanning heeft is welkom om aan dit leertraject deel te nemen of partner te worden dit onderzoeksproject. Je vindt alle informatie over deelname en partnerschap op www.cvop.nl/proefleertraject


Eenvoudige toepassing

In mijn nieuwsbrief van februari 2019 beschrijf ik een eenvoudige vorm van een praktische toepassing:

“Toegepast in bijvoorbeeld een persoonlijk coachingtraject worden 10 sessies gereduceerd tot 1 of 2! De cliënt begint met het eigen maken van Next Level Learning in een paar dagdelen samen met anderen. Daarna blijft de cliënt automatisch doorleren en -ontwikkelen en daar hoeft een coach helemaal niets meer voor te doen. Deze factor 10 verbetering van het resultaat is niet alleen voor coaches bereikbaar maar ook voor docenten, leidinggevenden, therapeuten etc.”

Voor een coachingtraject zoals hierboven genoemd is bijvoorbeeld de workshop ‘Waarnemen als buitenstaander’ zeer geschikt als voortraject om Next Level Learning eigen te maken. Daarbij is verondersteld dat er bij de deelnemer niet al te veel spanning is, geen lichamelijke ziekten of aandoeningen zijn en er een redelijk niveau van eigen of vrije beweging is. In feite dus het basistraject zoals hierboven beschreven en in veel gevallen door gebruik te maken van de (online) community activiteiten is een coach waarschijnlijk helemaal niet meer nodig.