Aanpak kanker met Next Level Learning?Stand van zaken

Steeds meer wetenschappelijke onderzoeken in de afgelopen 30 jaar wijzen op de volgende twee oorzakelijke verbanden:

  • Een toename van spanning leidt tot een afname (verzwakking) van het immuunsysteem. Een afname van spanning leidt tot een toename (verbetering) van het immuunsysteem.
  • Een toename (verbetering) van het immuunsysteem geeft een afname van de groei van kanker. Een afname (verzwakking) van het immuunsysteem geeft een toename van de groei van kanker. De groei van kanker kan hier zowel een positieve waarde als een negatieve waarde hebben (bij een negatieve waarde van de groei neemt de kanker af).
Beide bovenstaande verbanden zijn aangetoond op elementen of delen van het immuunsysteem, elementen of soorten van kanker en vormen of toestanden van spanning.

Onder de hypothese dat bovengenoemde oorzakelijke verbanden bestaan, is er theoretisch ook een derde oorzakelijk verband mogelijk, namelijk tussen (de afname van) spanning en (de afname van de) groei van kanker.

Onderzoek heeft tot nog toe laten zien dat psychische en of lichamelijke ontspanning bij kankerpatiënten op de vele manieren die we kennen zoals relaxen, vakantie, yoga, sporten, meditatie etc. of methoden die direct relateren aan de psyche zoals psychotherapie, gespreksgroepen etc. geen invloed hebben op het verloop van kanker.


Waarom dit project

De bovenstaande resultaten die wijzen in de richting dat er theoretisch een verband zou kunnen zijn tussen (ont)spanning en de (negatieve) groei van kanker worden weliswaar op de bovengenoemde deelverbanden steeds meer aangetoond maar tegelijkertijd laten onderzoeken ook steeds meer zien dat vormen van ontspanning zoals hierboven genoemd geen invloed hebben op de groei van kanker.

Deze ogenschijnlijk tegenstrijdige bevindingen kwamen weer in mij op toen ik in 2018 tot een vorm van transformatief leren kwam vanuit mijn onderzoek naar de werking van de menselijke psyche. Met Next Level Learning zoals ik het ben gaan noemen kun je gedachten en gevoelens die gepaard gaan met spanning laten oplossen. Ineens zag ik dat dit een andere manier van ontspanning is dan de vormen die we kennen zoals hierboven beschreven.

Het verschil tussen deze twee soorten ontspanning heeft te maken met twee soorten spanning die er zijn, actuele en chronische. Regelmatig terugkerende spanning creëert chronische spanning in het lichaam, bijvoorbeeld in de maag kan dit verstijving, uitrekking of deformatie zijn. Chronische spanning kan in feite van alles zijn. Stel je bijvoorbeeld een ballon voor die lang opgeblazen is geweest en die leeg loopt dan blijft er een uitgelubberde ballon over. Een ballon die door de spanning knapt en in stukken ligt is ook in chronische spanning. In het algemeen gezegd is chronische spanning het gevolg in een lichaamsdeel zoals orgaan, spier, bloed, huid, verterings- of immuunsysteem ten gevolge van de werkelijke oorzaak van spanning.

Met Next Level Learning kunnen we de innerlijke oorzaak van spanning laten oplossen waardoor niet alleen de actuele spanning oplost maar ook de chronische spanning voor zover dat mogelijk is. Bijvoorbeeld een ballon die kapot is gegaan wordt niet heel door de oorzaak ervan op te lossen. In de praktijk heb ik echter gezien dat het menselijk systeem meer veerkracht en herstellingsvermogen heeft dan dat ik voor mogelijk hield. Net als de maag kan het immuunsysteem ook minder of afwijkend gaan functioneren door spanning maar heeft het ook een groot herstellingsvermogen.

Of deze ontspanning van chronische spanning, of beter gezegd het wegnemen van de innerlijke spanningsoorzaak, die met Next Level Learning bereikt kan worden, tot voldoende verbetering van het immuunsysteem leidt waardoor potentieel een negatieve groei van kanker op zou kunnen treden is de grote vraag. Een vraag die in mijn ogen de moeite waard is om te onderzoeken en daarom wil ik een onderzoeksproject starten waarmee mogelijk een nieuwe aanpak van kanker gevonden kan worden.


Voor een uitgebreide beschrijving van het bovenstaande, een inleiding over de hypothese dat er verband is tussen spanning en de groei van kanker en een beschrijving van het basisprincipe van Next Level Learning kun je het artikel lezen ‘Een nieuwe aanpak van kanker?’ op www.cvop.nl/artikel


Tool en wetenschappelijke onderbouwing

Op deze website is veel informatie te vinden over Next Level Learning en hoe het werkt. Onder andere zijn er twee animaties die samen de tool voor Next Level Learning vormen waarmee niet alleen relatief eenvoudig is te zien hoe het werkt maar ook is deze tool een wezenlijk middel om Next Level Learning te bereiken.

Voor wie de wetenschappelijke onderbouwing wil lezen van de werking van Next Level Learning kan de natuurkundige beschouwing van een mens in spanning doornemen die het fundamentele bestanddeel vormt van mijn onderzoek en is opgenomen als hoofdstuk in het boek ‘Bewustzijn upgrade’. Een samenvatting hiervan is te vinden op deze website op de pagina over het boek.


Aanpak

Het programma van een leertraject zou er ongeveer als volgt uit kunnen zien: 9 bijeenkomsten van een dag, van 9.00 tot 16.00, verspreid over 7 weken. De inhoud van dit traject is ontwikkeld. De vraag is echter hoe het traject eruit zou moeten zien om een optimale aansluiting te bereiken op de behoeften en mogelijkheden van de kankerpatiënt en het medische traject dat de patiënt doorloopt. Daarom ben ik op zoek naar partners in dit project die deskundig zijn op dit gebied van behandeling van kanker om tot een optimaal aansluitend proeftraject te komen.

Qua werking zou dit leertraject met een andere doelgroep kunnen worden geoptimaliseerd voordat het wordt toegepast op de kankerdoelgroep. Essentieel is dat die doelgroep evenveel of meer spanning heeft dan de kankerdoelgroep, maar geen lichamelijk medische noodzakelijke behandeling ondergaat. Daarom start ik naar verwachting een proefleertraject in september voor deelnemers met veel spanning. Wie wil bijdrage aan mijn onderzoek en veel spanning heeft is welkom om deel te nemen. De informatie over dit proefleertraject en wat het je mogelijk op zou kunnen leveren kun je vinden op pagina over toepassingen ‘Een ontdekkingsreis’.


Partner worden in dit project

Leertrajecten op basis van Next Level Learning zijn inmiddels ontwikkeld en vorm gegeven. Wat nu nodig is zijn partners in dit project die kunnen helpen met het passend maken en vorm geven van het leertraject voor kankerpatiënten, met deelnemers voor proeftrajecten, monitoring van de effectiviteit van het traject en partners die samen met mij deze aanpak uit ontwikkelen om breed beschikbaar te maken. Partners die geïnteresseerd zijn kunnen deze toepassing met Next Level Learning voor de aanpak van kanker overnemen, zelf gaan aanbieden of deze aanpak op basis van Next Level Learning vermarkten.

Partners zijn bijvoorbeeld organisaties, bedrijfsleven, zelfstandig professionals of wetenschappers die willen bijdragen, investeren of samenwerken om deze aanpak van kanker op basis van Next Level Learning praktisch beschikbaar en kenbaar te maken voor iedereen.

Wie geïnteresseerd is om partner te worden in dit project voor de ontwikkeling van een aanpak van kanker gebaseerd op Next Level Learning is van harte welkom om contact op te nemen voor een oriënterend gesprek.