Support, begeleiding en consultancyVoordat je aan Next Level Learning begint kun je vragen stellen of eventueel een kort intake gesprek aanvragen zoals over het volgende:
- Biedt Next Level Learning wat jij wil bereiken.
- Welk traject is het meest geschikt voor jou
- Wat kun jij specifiek verwachten aan resultaten en (bij)werkingen

Tijdens de bewustzijn upgrade kun je vragen stellen zoals:
- Bij onduidelijkheden over de oefeningen voor zelfstandig leren
- Als je door onverwachte redenen zoals ziekte niet aan een sessie mee kunt doen en je wil weten hoe je verder kunt gaan.

Na de bewustzijn upgrade kun je persoonlijke begeleiding aanvragen, zoals:
- Ter bevordering van lichamelijk welzijn en de afbouw van chronische spanning zoals beschreven in het boek ‘Bewustzijn upgrade’ en op de pagina over toepassingen.
- Bij het vinden van eigen beweging zoals beschreven in het boek ‘Bewustzijn upgrade’ en op de pagina over toepassingen.

Na de bewustzijn upgrade kun je consultancy aanvragen, zoals:
- Voor transities bijvoorbeeld naar next level effectiviteit voor organisaties, excellentie van universiteiten, onderwijs op basis van Next Level Learning, next level working voor ondernemers etc etc.
- Voor gebruik van Next Level Learning bij verdergaande toepassingen van Next Level Learning zoals beschreven op de pagina over toepassingen.


Support aanvragen

Voor het aanvragen van bovengenoemde vormen van support kun je een email sturen naar CVOP met een korte beschrijving van je (aan)vraag.Vragen van technische aard worden kosteloos beantwoord.

Persoonlijke begeleiding vindt standaard per telefoon of email plaats en duurt maximaal 15 minuten per sessie (zoals beschreven op de opleidingspagina). Voorlopig wordt begeleiding door CVOP gegeven en is kosteloos (voor een beperkt aantal sessies).

Consultancy wordt door partners van CVOP uitgevoerd zoals beschreven op de pagina over partners. De partners bepalen de prijs van hun diensten en laten dat weten in het antwoord op je aanvraag.