Resultaten en (bij)werkingDe resultaten van Next Level Learning zijn technisch beschreven op de homepagina en om meer idee te geven hoe dit er in de praktijk uit ziet geef ik hieronder allereerst een exemplarisch voorbeeld.

Een deelnemer vertelde na een paar maanden hoe hij op de fiets naar het station om naar zijn werk te gaan op een dag ineens de wereld om hem heen anders zag, alsof hij het voor het eerst zag, hij kon het echt zien, alsof een blindering of scherm was weggevallen dat tussen hem en de wereld stond, zijn innerlijke wereld was stil, hij was volledig in het moment met wat er was. Het was een wonderlijke ervaring voor hem want hij kent die plek erg goed, hij komt er dagelijks langs en opeens ziet hij het op een nieuwe manier. Dit overkomt iedere deelnemer. Iedereen gaat op een gegeven moment een ‘nieuwe’ werkelijkheid ervaren, die ze al dachten te kennen. De meesten komen met poëtische beschrijvingen want eigenlijk is het niet in woorden uit te drukken. Naar mijn beste inschatting zal gemiddeld na een jaar na de workshop voor de meeste deelnemers de belevingswereld voor de grootste deel van de tijd zo stil zijn en zal er enorm veel meer gezien worden van de werkelijkheid wat ik op de homepagina aanduid met ‘gemeenschappelijk perspectief’.

Hieronder vind je een beschrijving van de resultaten en de (bij)werking van Next Level Learning. De schuingedrukte tekst is een herhaling van de tekst op de homepagina.


Gemeenschappelijk perspectief

Iedereen die met Next Level Learning naar een bepaald vraagstuk, situatie of casus kijkt gaat het vanuit een gemeenschappelijk perspectief zien. Hierdoor komen standpunten bij elkaar die gewoonlijk onverenigbaar lijken. Een voorbeeld hiervan vind je op het eind van de tool over hoe spanningen en conflicten in de wereld kunnen oplossen met Next Level Learning. Via dit gemeenschappelijk perspectief kunnen we dus nieuwe mogelijkheden en werkelijke oplossingen gaan zien in zeer complexe vraagstukken. Praktisch betekent dit bijvoorbeeld dat er nieuwe openingen en mogelijkheden zichtbaar worden als er spanning is in het nastreven van een (onbereikbaar) doel, zowel zakelijk in bijvoorbeeld ondernemen, samenwerken, reorganisaties, als persoonlijk in je relatie, met kinderen, in je eigen ontwikkeling etc. etc.

Het bovenstaande resultaat zal teweeg brengen dat je met Next Level Learning een vraagstuk, situaties of een casus vanuit een ander perspectief ziet dan dat je voorheen deed en dat zou een (grote) verandering kunnen veroorzaken in wat je ziet en hoe je er op reageert. Dit is niet alleen een verandering ten opzichte van je eigen verleden maar ook in relatie tot anderen, zoals je partner of collega’s. En zonder de tool en de oefening die daarin staat kunnen anderen jouw nieuwe perspectief niet zien want zoals de tool laat zien kunnen anderen het niet begrijpen als je het probeert uit te leggen. Anderen kunnen pas vanuit dit nieuwe perspectief gaan kijken als ze zich ook met behulp van de tool Next Level Learning hebben eigen gemaakt. Op het eind van de tool wordt beschreven hoe je dit samen met anderen kunt doen en waar in de praktijk enige begeleiding bij nodig is zoals in een workshop.


Transformatief resultaat

Met Next Level Learning kunnen we gevoelens en gedachten die gepaard gaan met spanning laten oplossen zoals schuldgevoel, afwijzing, angst, eenzaamheid, piekeren, dwingende controle, vermijding etc etc. Het oplossen hiervan zorgt er niet alleen voor dat we veel makkelijker leren, maar ook dat we meer vrije energie hebben (doordat de spanning in ons lichaam ook wegvalt). De tool laat zien dat we hierdoor leren met lichaam en geest, of zoals menigeen die dit ervaart het uitdrukt, als het één worden met zichzelf. Hierdoor wordt onze psychische toestand stil, onafhankelijk van de omstandigheden. Praktisch betekent dit bijvoorbeeld dat er (meer) ontspanning komt in het dagelijks leven en werk en daarmee (meer) gevoel van verbondenheid, innerlijke vrijheid, rust, energie, levendigheid, creativiteit, moeiteloosheid etc. etc. Dit is wellicht de wezenlijke basis om onszelf en anderen in de transitie en door de turbulentie van deze 21ste eeuw te leiden.

Door het bovenstaande transformatief resultaat zal psychische en lichamelijke spanning (veel) sneller oplossen dan voorheen. En hoe meer je Next Level Learning op een bepaalde spanning toepast hoe minder deze zal opspelen en na enige tijd helemaal verdwijnt. Als bepaalde spanningsthema’s helemaal beginnen op te lossen zoals schuldgevoel of eenzaamheid dan zal er lichamelijk een ontspanningsreactie ontstaan ten opzichte van de chronische spanningsbelasting die er altijd geweest was. Bijvoorbeeld schuldgevoel dat gepaard ging met spanning op de maag zal niet meer optreden en de maag zal zich gaan ontspannen ten opzichte van deze chronische belasting.

In de periode dat de chronische spanning wordt afgebouwd kan het lichaam oversensitieve reacties vertonen. Bijvoorbeeld is de maag een tijd lang gevoelig, snel geïrriteerd en verandert je eetlust. Typisch zijn het irritaties en allergieën die gedurende deze overgangsperiode optreden totdat het lichaamsdeel weer zijn oorspronkelijke toestand heeft terug gevonden. Hoe lang deze overgangsperiode duurt kan variëren tussen een paar weken en een paar jaar. En ook de overgangsverschijnselen en de mate waarin ze optreden zijn voor ieder persoon enorm verschillend.

Hoelang na het begin van Next Level Learning de afbouw van chronische lichaamsspanning kan gaan optreden en daarmee de bovengenoemde overgangsverschijnselen, is moeilijk in te schatten. Generiek kun je stellen hoe meer actuele spanning er is in de jaren voordat je met Next Level Learning begint, hoe groter de kans is dat ze optreden. Bijvoorbeeld als je weinig spanning hebt en aan Next Level Learning begint met een workshop, dan is de kans klein dat het lichaam direct chronische spanning gaat afbouwen. En een ander voorbeeld, als je veel spanning hebt zoals bij toepassing van Next Level Learning voor depressiviteit, dan weet je zeker dat het lichaam chronische spanning gaat afbouwen en de kans is groot dat dit al optreedt tijdens het transformatief leertraject.


Valkuil

Tenslotte is er nog een valkuil voor wie met zelfstandig leren Next Level Learning wil bereiken. De psyche gaat zich namelijk tegen het leerproces keren zoals op de pagina voor zelfstandig leren beschreven is en daar vind je ook hoe je kunt voorkomen dat je in deze valkuil vast komt te zitten.


Meer informatie

In het boek ‘Bewustzijn upgrade’ is veel meer informatie te vinden over de resultaten en (bij)werking van Next Level Learning.