Next Level Learning

Bewustzijn upgrade voor transitie in de 21ste eeuwNext Level Learning is een vorm van transformatief leren waarvan de resultaten en de werking zoals hieronder beschreven in wezen onvoorstelbaar zijn totdat je het ervaren of gezien hebt. Het is zoals met de computer die verscheen toen we nog typemachines gebruikten. De volledige skoop van toepassingen was wezenlijk nog niet voor te stellen zoals we die nu bijvoorbeeld kennen op onze smartphone. De reikwijdte van toepassingen is een ontdekkingsreis die zich steeds verder uitbreidt en waar je alles over kunt lezen op de pagina toepassingen ‘Een ontdekkingsreis’. Daar vind je ook een meekijkleertraject om Next Level Learning zelf te gaan ervaren of om mee te kijken.

Deze website is oorspronkelijk opgezet om de resultaten te tonen van onderzoek door onderzoeker Frans de Vlieger naar de werking van de menselijke psyche. Op de pagina over het boek ‘Bewustzijn upgrade’ vind je een samenvatting van dit onderzoek dat tot Next Level Learning heeft geleid en waarom Next Level Learning naar mijn idee belangrijk is voor de toekomst van ons allemaal, nog veel meer dan de computer. Voor wie interesse heeft in het ontstaan en het waarom van Next Level Learning zie ‘Over CVOP’.


2 toestanden van de psyche - 2 manieren van leren

De belangrijkste bevinding van bovengenoemd onderzoek is dat de menselijke psyche in twee verschillende toestanden kan zijn waarin we op verschillende manieren leren. Als we bewust kunnen schakelen tussen deze twee leerstanden, bereiken we een volgend niveau van leren. Praktisch kunnen we dit bereiken in een aantal eenvoudige stappen met behulp van een animatie-tool zoals hieronder beschreven.


Een antwoord op de uitdagingen in deze 21ste eeuw

Iedereen die met Next Level Learning naar een bepaald vraagstuk, situatie of casus kijkt gaat het vanuit een gemeenschappelijk perspectief zien. Hierdoor komen standpunten bij elkaar die gewoonlijk onverenigbaar lijken. Een voorbeeld hiervan vind je op het eind van de tool over hoe spanningen en conflicten in de wereld kunnen oplossen met Next Level Learning. Via dit gemeenschappelijk perspectief kunnen we dus nieuwe mogelijkheden en werkelijke oplossingen gaan zien in zeer complexe vraagstukken. Praktisch betekent dit bijvoorbeeld dat er nieuwe openingen en mogelijkheden zichtbaar worden als er spanning is in het nastreven van een (onbereikbaar) doel, zowel zakelijk in bijvoorbeeld ondernemen, samenwerken, reorganisaties, als persoonlijk in je relatie, met kinderen, in je eigen ontwikkeling etc. etc.


Transformatief resultaat

Met Next Level Learning kunnen we gevoelens en gedachten die gepaard gaan met spanning laten oplossen zoals schuldgevoel, afwijzing, angst, eenzaamheid, piekeren, dwingende controle, vermijding etc etc. Het oplossen hiervan zorgt er niet alleen voor dat we veel makkelijker leren, maar ook dat we meer vrije energie hebben (doordat de spanning in ons lichaam ook wegvalt). De tool laat zien dat we hierdoor leren met lichaam en geest, of zoals menigeen die dit ervaart uitdrukt, als het één worden met zichzelf. Hierdoor wordt onze psychische toestand stil, onafhankelijk van de omstandigheden. Praktisch betekent dit bijvoorbeeld dat er (meer) ontspanning in het dagelijks leven en werk komt en daarmee (meer) gevoel van verbondenheid, innerlijke vrijheid, rust, energie, levendigheid, creativiteit, moeiteloosheid etc. etc. Dit is wellicht de wezenlijke basis om onszelf en anderen in de transitie en door de turbulentie van deze 21ste eeuw te leiden.


Tool voor Next Level Learning

Met de tool voor Next Level Learning kun je niet alleen de twee leerstanden van je psyche begrijpen, maar ze ook herkennen en er bewust tussen gaan schakelen. Het doorlopen van de tool kost slechts 15 minuten. Hij is vrij beschikbaar op deze website. De tool bestaat uit twee animaties en daarmee heb je alles wat er nodig is om in een aantal stappen Next Level Learning te bereiken.


Bewustzijn upgrade

Bewustzijn is een lastig begrip om te bevatten. Bewustzijn overdragen van inzichten lijkt soms wel onmogelijk zoals ouders met tienerkinderen vaak ervaren. Of als we in de haast onze sleutels niet kunnen vinden blijken ze later soms toch op een plek te liggen waar we al gekeken hebben. Bewustzijn is dus iets anders dan ‘begrijpen’ of ‘zien’ met ons verstand. We weten wanneer we geen bewustzijn hebben, bijvoorbeeld wanneer we slapen maar als we wel bewustzijn hebben weten we in feite niet van wat, hoe raar dit ook moge klinken. Met Next Level Learning krijg je vanaf een metaniveau zicht op de inhoud van je eigen bewustzijn en ga je zien in hoeverre je bewustzijn je beperkt. Daarmee ga je ook begrijpen waarom je je sleutels niet ziet in de haast en waarom tieners hun ouders niet kunnen horen. Door voorbij de grenzen van je eigen bewustzijn te gaan kijken ga je leren en ontdekken op een volgend niveau. Hoe deze bewustzijn upgrade samenvalt met het schakelen van onze psyche laat de tool uitgebreid zien.


Nieuwe rol voor docenten, coaches, therapeuten en leidinggevenden

Als mensen in enige mate metabewustzijn hebben opgebouwd en met Next Level Learning naar de wereld kijken dan zien ze deze met nieuwe ogen. Ze gaan zien waar ze blind voor waren, zoals in bovengenoemd voorbeeld sleutels miraculeus zichtbaar worden. Zo gaat een student, client of medewerker met Next Level Learning zijn eigen spanningsobstakels zien. Deze bewustwording gaat automatisch daar hoeft bijvoorbeeld een docent of coach niets meer voor te doen. En doordat de client of medewerker de coach of leidinggevende met Next Level Learning kan ‘horen’ net als ouders die ineens wel gehoord kunnen worden, wordt het belangrijker dat docenten, coaches, therapeuten en leidinggevenden kunnen aangeven wat ze zien voorbij het bewustzijn van de ander en dit verandert dus enorm hun rol. Wat je waarneemt bij de ander is iets anders dan wat je denkt over die ander, dat is wat de tool al enigszins laat zien en het boek ‘Bewustzijn upgrade’ gaat hier uitgebreid op in en laat bijvoorbeeld zien dat het waarnemen automatisch ontstaat door het opbouwen van metabewustzijn. Voor wie hier meer beeld en gevoel voor wil krijgen en het pad van Next Level Learning op wil voor bovengenoemde resultaten bied ik workshops 'Waarnemen als buitenstaander' aan en voor wie zich in het waarnemen voorbij het bewustzijn wil bekwamen is er een opleiding ‘Transitie naar vrijheid’.


Transitie van jezelf en anderen

Je kunt met Next Level Learning beginnen door met de tool metabewustzijn te gaan opbouwen samen met anderen. Dit is in wezen niet moeilijk maar het is erg tegennatuurlijk en dat maakt dat het in de praktijk nodig blijkt te zijn om met enige begeleiding de start te maken, bijvoorbeeld met de workshop ‘Waarnemen als buitenstaander’. Met de opleiding 'Transitie naar vrijheid' kun je nog veel verder komen en worden de resultaten van Next Level Learning zoals hierboven beschreven in ieder moment van het dagelijks leven bereikbaar. Ook kun je anderen hierin begeleiden en zelf een leer-, ontwikkel- of ontdekkingstraject gaan aanbieden gebaseerd op Next Level Learning in een van de vele toepassingsgebieden zoals beschreven op de pagina over toepassingen. Voor deelnemers verandert het traject vooral omdat het begint met een paar dagdelen metabewustzijn opbouwen en voor de docent, trainer, coach, therapeut etc. verandert de begeleidersrol zoals hierboven beschreven. In trajecten die met jezelf te maken hebben zoals leiderschap, coaching, welzijn, therapie, mediation, ondernemen etc zal het aantal benodigde bijeenkomsten tot een fractie ervan afnemen en het resultaat zoals hierboven beschreven zal veel verder reiken dan we met onze ‘gewone’ manier van leren kunnen bereiken.


Next Level Lifelong Learning

Als we eenmaal het besef hebben wat de bewustzijn upgrade met ons doet blijven we automatisch doorleren, ontdekken en ontwikkelen. Dat maakt Next Level Learning ook uitermate geschikt als basis voor het onderwijs en wetenschap aan de universiteit en zoals de tool laat zien is het ideaal om te beginnen met een keuzevak als eerste stap naar de universiteit van de 21ste eeuw.