Next Level Learning

Bewustzijn upgrade voor transitie in de 21ste eeuwWelkom op deze website over Next Level Learning, een vorm van transformatief leren. Hiermee kunnen we niet alleen op een volgend niveau leren maar door het transformatieve effect zijn er vele onvoorstelbare toepassingen ontstaan zoals welzijn van lichaam en geest, Next Level Effectiviteit voor organisaties en werkelijke excellentie voor Universiteiten. Je kunt het je eenvoudig eigen maken met behulp van een tool die vrij beschikbaar is op deze website. Hieronder vind je een overzicht en uitleg van de werking en resultaten van Next Level Learning, maar wellicht wil je eerst de pagina over toepassingen lezen.

Deze website is oorspronkelijk opgezet om de resultaten te tonen van onderzoek door onderzoeker Frans de Vlieger naar de werking van de menselijke psyche.


2 toestanden van de psyche - 2 manieren van leren

De belangrijkste bevinding van bovengenoemd onderzoek is dat de menselijke psyche in twee verschillende toestanden kan zijn waarin we op verschillende manieren leren. Als we bewust kunnen schakelen tussen deze twee leerstanden, bereiken we een volgend niveau van leren. Praktisch kunnen we dit bereiken in een aantal eenvoudige stappen met behulp van een animatie-tool zoals hieronder beschreven.


Een antwoord op de uitdagingen in deze 21ste eeuw

Iedereen die met Next Level Learning naar een bepaald vraagstuk, situatie of casus kijkt gaat het vanuit een gemeenschappelijk perspectief zien. Hierdoor komen standpunten bij elkaar die gewoonlijk onverenigbaar lijken. Een voorbeeld hiervan vind je op het eind van de tool over hoe spanningen en conflicten in de wereld kunnen oplossen met Next Level Learning. Via dit gemeenschappelijk perspectief kunnen we dus nieuwe mogelijkheden en werkelijke oplossingen gaan zien in zeer complexe vraagstukken. Praktisch betekent dit bijvoorbeeld dat er nieuwe openingen en mogelijkheden zichtbaar worden als er spanning is in het nastreven van een (onbereikbaar) doel, zowel zakelijk in bijvoorbeeld ondernemen, samenwerken, reorganisaties, als persoonlijk in je relatie, met kinderen, in je eigen ontwikkeling etc. etc.


Transformatief resultaat

Met Next Level Learning kunnen we gevoelens en gedachten die gepaard gaan met spanning laten oplossen zoals schuldgevoel, afwijzing, angst, eenzaamheid, piekeren, dwingende controle, vermijding etc etc. Het oplossen hiervan zorgt er niet alleen voor dat we veel makkelijker leren, maar ook dat we meer vrije energie hebben (doordat de spanning in ons lichaam ook wegvalt). De tool laat zien dat we hierdoor leren met lichaam en geest, of zoals menigeen die dit ervaart het uitdrukt, als het één worden met zichzelf. Hierdoor wordt onze psychische toestand stil, onafhankelijk van de omstandigheden. Praktisch betekent dit bijvoorbeeld dat er (meer) ontspanning komt in het dagelijks leven en werk en daarmee (meer) gevoel van verbondenheid, innerlijke vrijheid, rust, energie, levendigheid, creativiteit, moeiteloosheid etc. etc. Dit is wellicht de wezenlijke basis om onszelf en anderen in de transitie en door de turbulentie van deze 21ste eeuw te leiden.


Tool voor Next Level Learning

Met de tool voor Next Level Learning kun je niet alleen de twee leerstanden van je psyche begrijpen, maar ze ook herkennen en er bewust tussen gaan schakelen. Het doorlopen van de tool kost slechts 15 minuten. Hij is vrij beschikbaar op deze website. De tool bestaat uit twee animaties en daarmee heb je alles wat er nodig is om in een aantal stappen Next Level Learning te bereiken.


Bewustzijn upgrade

Bewustzijn is een lastig begrip om te bevatten. Bewustzijn overdragen van inzichten lijkt soms wel onmogelijk zoals ouders met tienerkinderen vaak ervaren. Of als we in de haast onze sleutels niet kunnen vinden blijken ze later soms toch op een plek te liggen waar we al gekeken hebben. Bewustzijn is dus iets anders dan ‘begrijpen’ of ‘zien’ met ons verstand. We weten wanneer we geen bewustzijn hebben, bijvoorbeeld wanneer we slapen maar als we wel bewustzijn hebben weten we in feite niet van wat, hoe raar dit ook moge klinken. Met Next Level Learning krijg je vanaf een metaniveau zicht op de inhoud van je eigen bewustzijn en ga je zien in hoeverre je bewustzijn je beperkt. Daarmee ga je ook begrijpen waarom je je sleutels niet ziet in de haast en waarom tieners hun ouders niet kunnen horen. Door voorbij de grenzen van je eigen bewustzijn te gaan kijken ga je leren en ontdekken op een volgend niveau. Hoe deze bewustzijn upgrade samenvalt met het schakelen van onze psyche laat de tool uitgebreid zien.


Nieuwe rol voor docenten, coaches, therapeuten en leidinggevenden

Als mensen in enige mate metabewustzijn hebben opgebouwd en met Next Level Learning naar de wereld kijken dan zien ze deze met nieuwe ogen. Ze gaan zien waar ze blind voor waren, zoals in bovengenoemd voorbeeld sleutels miraculeus zichtbaar worden. Zo gaat een student, client of medewerker met Next Level Learning zijn eigen spanningsobstakels zien. Deze bewustwording gaat automatisch daar hoeft bijvoorbeeld een docent of coach niets meer voor te doen. En doordat de client of medewerker de coach of leidinggevende met Next Level Learning kan ‘horen’ net als ouders die ineens wel gehoord kunnen worden, wordt het belangrijker dat docenten, coaches, therapeuten en leidinggevenden kunnen aangeven wat ze zien voorbij het bewustzijn van de ander en dit verandert dus enorm hun rol. Wat je waarneemt bij de ander is iets anders dan wat je denkt over die ander, dat is wat de tool al enigszins laat zien en het boek ‘Bewustzijn upgrade’ gaat hier uitgebreid op in en laat bijvoorbeeld zien dat het waarnemen automatisch ontstaat door het opbouwen van metabewustzijn. Voor wie hier meer beeld en gevoel voor wil krijgen en het pad van Next Level Learning op wil voor bovengenoemde resultaten bied ik workshops 'Waarnemen als buitenstaander' aan en voor wie zich in het waarnemen voorbij het bewustzijn wil bekwamen is er een opleiding ‘Transitie naar vrijheid’.


Transformatie en transitie

Je kunt met Next Level Learning beginnen door de oefeningen met de tool zoals op het eind ervan staan vermeld zelfstandig te doen om metabewustzijn op te bouwen. Hoe je dit kunt doen staat beschreven op de pagina ‘Zelfstandig leren’ en is voor de meeste mensen eenvoudig uit te voeren. Voor wie wel enige begeleiding wil is de workshop ‘Waarnemen als buitenstaander’ ontwikkeld. Daarna kun je zelf doorgaan met behulp van de Community for Next Level Learning om tot next level living & working te komen. En voor wie zijn eigen pad wil gaan kan gebruik maken van de richtlijnen die beschreven zijn in het boek ‘Bewustzijn Upgrade’. En daarmee worden dan automatisch de resultaten van Next Level Learning zoals hierboven beschreven in ieder moment van het dagelijks leven bereikbaar.

En voor wie zelf bijvoorbeeld een leer-, ontwikkel-, creatief- of vormgevings- traject wil gaan aanbieden gebaseerd op Next Level Learning in een van de vele toepassingsgebieden zoals beschreven op de pagina over toepassingen of anderen hierin wil begeleiden is er de opleiding ‘Transitie naar vrijheid’.


Next Level Lifelong Learning

Omdat we met Next Level Learning automatisch blijven leren, ontdekken, creëren, onderzoeken en ontwikkelen op het volgende niveau is het ook uitermate geschikt als basis voor het onderwijs en wetenschap aan de universiteit en zoals de tool laat zien is het ideaal om te beginnen met een keuzevak als eerste stap naar de universiteit van de 21ste eeuw, in de oorspronkelijke betekenis van het woord universiteit, ‘gemeenschap om samen te leren’. Een Community for Next Level Learning waaraan iedereen deel kan nemen is er al.