Next Level Learning

Ontwerp de universiteit van de 21ste eeuwDeze website is opgezet om de resultaten te tonen van onderzoek door zelfstandig onderzoeker Frans de Vlieger naar de werking van de menselijke psyche.


2 toestanden van de psyche - 2 manieren van leren

De belangrijkste vinding van dit onderzoek is dat de menselijke psyche in twee verschillende toestanden kan zijn waarin we op verschillende manieren leren en ook dat we tussen deze leerstanden kunnen schakelen.


Leren op het volgende niveau

Als we bewust kunnen schakelen tussen deze twee leerstanden van onze psyche, bereiken we een volgend niveau van leren dat al op verschillende manieren beschreven is, namelijk:
  • Van lineair leren naar transformatief leren
  • Van leren vanuit het egocentrische perspectief naar leren vanuit het perspectief van het 'geheel'
  • Van leren van buitenaf naar leren van binnenuit
  • Van competentiegericht leren naar duurzaamheidsgericht leren


Misschien het antwoord op de uitdagingen in deze wereld

Leren op het volgende niveau is wellicht het wezenlijke antwoord op de uitdagingen in deze wereld waar we met de huidige manieren van leren geen oplossingen voor vinden. Het is leren op een ander niveau dan we gewend zijn en gaat voorbij aan het opnemen van bestaande kennis en theorieën. Het is iets leren dat nog niet bestaat en in wezen onvoorstelbaar is. En toch ervaren de meesten van ons dit elke dag! Het is hoe we een geweldig idee krijgen als we onder de douche staan dat niet lukt door er dagenlang intensief over na te denken. Of hoe kinderen op de evenwichtsbalk 'spelend' nieuwe trucjes leren uit het niets met een energie die van binnenuit komt. We hebben allemaal wel ergens in ons leven deze manier van leren ervaren. Hoe we onszelf intentioneel in zo’n toestand van leren brengen, werd lang beschouwd als de heilige graal, maar met de ontwikkeling van de tool op deze website zou dit werkelijkheid kunnen worden.


Tool voor Next Level Learning

Inzichten uit het bovengenoemde onderzoek hebben geleid tot de ontwikkeling van een tool waarmee we niet alleen de twee leerstanden kunnen begrijpen maar ook kunnen herkennen en er bewust tussen kunnen schakelen. Het doorlopen van de tool kost slechts 15 minuten. Het is vrij beschikbaar op deze website. De tool bestaat uit twee animaties en nadat je deze hebt gedaan kun je beginnen met leren op het volgende niveau. Feedback zal worden gebruikt om de tool verder te verbeteren.


Een gemeenschappelijk perspectief

Iedereen die met Next Level Learning naar een bepaald vraagstuk, situatie of casus kijkt gaat het vanuit een gemeenschappelijk perspectief zien. Hierdoor komen standpunten bij elkaar die gewoonlijk onverenigbaar lijken. Een voorbeeld hiervan vind je op het eind van de tool over hoe spanningen en conflicten in de wereld kunnen oplossen met Next Level Learning. Via dit gemeenschappelijk perspectief kunnen we dus nieuwe mogelijkheden en werkelijke oplossingen gaan zien in zeer complexe vraagstukken.


Transformatief resultaat

Met Next Level Learning kunnen we gevoelens en gedachten die gepaard gaan met spanning laten oplossen zoals schuldgevoel, afwijzing, angst, eenzaamheid, piekeren, dwingende controle, vermijding etc etc. Het oplossen hiervan zorgt er niet alleen voor dat we veel makkelijker leren maar ook dat we meer vrije energie hebben (doordat de spanning in ons lichaam ook wegvalt). De tool laat zien dat we hierdoor leren met lichaam en geest, of zoals menigeen die dit ervaart uitdrukt, als het één worden met zichzelf. Hierdoor wordt onze psychische toestand stil, onafhankelijk van de omstandigheden en dit is de wezenlijke basis voor leiderschap in spanningsvolle situaties.


Naar de universiteit van de 21ste eeuw

Op het eind van de tool is beschreven waarom het universitair onderwijs de meest veelbelovende plek lijkt te zijn om te beginnen met Next Level Learning. Het sluit daarmee in veel opzichten aan bij de mondiale beweging 'Reinvent the 21st century university'. En natuurlijk kan ieder instituut of organisatie Next Level Learning gaan aanbieden zoals je kunt lezen op de pagina ‘Over CVOP’.


Vragen en reacties zijn van harte welkom, zie contactpagina.